Profile10 Oct 2015

Anëtarët e Këshillit Bashkiak në Pustec

Lista e anëtarëve të Këshillit Bashkiak në Pustec e miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas zgjedhjeve vendore të datës 21 Qershor 2015.

Autor: BIRN Pustec
Printo

Nr. Emri Mbiemri Gjinia Partia
1 BERTI STOJAN M Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian
2 BERTI MIHALI M Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian
3 IRENA VASILOVSKI F Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian
4 ROPI TRAJKO M Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian
5 SVETLLANA JANKULLA F Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian
6 VALENTINA VURMO F Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian
7 VASIL STERJOVSKI M Aleanca e Maqedonasve për Integrim Europian
8 ADELINA DUMA F Lëvizja Socialiste për Integrim
9 JANI APOSTOL M Lëvizja Socialiste për Integrim
10 VASIL NIKOLLA M Partia Demokracia Sociale
11 DRAGAN MITRE M Partia Demokratike
12 SPASA ZHYRKO F Partia Demokratike
13 KRISTO CFETKO M Partia Republikane
14 ADELINA TERPO F Partia Socialiste e Shqipërisë
15 ZHIFKO VOJO M Partia Socialiste e Shqipërisë