Elvis Roshi: Objektivat e mandatit të dytë

Gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet vendore të 21 Qershor 2015, BIRN Albania intervistoi kryetarin e zgjedhur të bashkisë Kavajë lidhur me shqetësimet e ngritura nga banorët. Më poshtë janë regjistruar premtimet e Z. Roshi lidhur me mandatin e tij katërvjeçar.

Profili i bashkisë Kavajë

Furnizimi me ujë, kanalizimet, pastrimi i vijës bregdetare dhe plani zhvillimor janë sfidat kryesore ne zonat urbane të bashkisë Kavajë, ndërkohë që për zonat rurale infrastruktura rrugore dhe vaditja mbeten prioritet kyç.