Postuar nga: Raimond Kola

Analize 15 May 2018

Mbeturinat urbane të tre bashkive rrisin ndotjen përgjatë Vjosës

Në mungesë të landfilleve, bashkitë e Tepelenës, Përmetit dhe Këlcyrës i depozitojnë mbetjet e tyre pranë shtretëve të lumenjve Drino dhe Vjosë, duke shkaktuar ndotje masive me qelq, plastikë dhe mbeturina të tjera.

Interviste 21 Oct 2016

Niko Shupuli: Po investojmë në infrastrukturë, sfidë papunësia e përhapur

Një vit pas marrjes së mandatit në krye të bashkisë së Përmetit, BIRN Albania intervistoi kryetarin e bashkisë Z. Shupuli lidhur me përmbushjen e premtimeve elektorale, bazuar mbi shqetësimet e ngritura nga vetë banorët e kësaj zone.

Interviste 18 Oct 2016

Arqile Deçka: Ulëm taksat dhe pastruam sheshet, sfidë mbetjet urbane dhe uji i pijshëm

Një vit pas marrjes së mandatit në krye të bashkisë së Dropullit, BIRN Albania intervistoi kryetarin e bashkisë Z. Deçka lidhur me përmbushjen e premtimeve elektorale, bazuar mbi shqetësimet e ngritura nga vetë banorët e kësaj zone.

Interviste 12 Oct 2016

Tërmet Peçi: Realizuam rilindjen urbane të Tepelenës, sfidë papunësia dhe varfëria

Një vit pas marrjes së mandatit në krye të bashkisë së Tepelenës, BIRN Albania intervistoi kryetarin e bashkisë Z. Peçi lidhur me përmbushjen e premtimeve elektorale, bazuar mbi shqetësimet e ngritura nga vetë banorët e kësaj zone.

Interviste 5 Oct 2016

Luiza Mandi: Jemi të përqendruar kryesisht në infrastrukturë dhe restaurim

Një vit pas marrjes së mandatit në krye të bashkisë së Libohovës, BIRN Albania intervistoi kryetaren e bashkisë Znj. Mandi lidhur me përmbushjen e premtimeve elektorale, bazuar mbi shqetësimet e ngritura nga vetë banorët e kësaj zone.

Interviste 23 Sep 2016

Durim Roshi: Kemi shtuar investimet në komunitet, do të zbusim papunësinë

Një vit pas marrjes së mandatit në krye të bashkisë së Memaliajt, BIRN Albania intervistoi kryetarin e Bashkisë Z. Roshi lidhur me përmbushjen e premtimeve elektorale, bazuar mbi shqetësimet e ngritura nga vetë banorët e kësaj zone.

Interviste 3 Aug 2016

Klement Ndoni: Sfida kryesore, gjendja tejet e rënduar e rrugëve rurale

Një vit pas marrjes së mandatit në krye të bashkisë së Këlcyrës, BIRN Albania intervistoi kryetarin e Bashkisë Z.Ndoni lidhur me përmbushjen e premtimeve elektorale, bazuar mbi shqetësimet e ngritura nga vetë banorët e kësaj zone.

Interviste 25 Jul 2016

Zamira Rami: Strategji për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm

Një vit pas marrjes së mandatit në krye të bashkisë së Gjirokastrës, BIRN Albania intervistoi kryetaren e Bashkisë Zj.Rami lidhur me përmbushjen e premtimeve elektorale, bazuar mbi shqetësimet e ngritura nga vetë banorët e kësaj zone.

Interviste 16 Oct 2015

Ahilea Deçka: Do të ndërtoj rrugët e fshatrave

Gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet vendore të 21 Qershor 2015, BIRN Albania intervistoi kryetarin e zgjedhur të bashkisë Dropull lidhur me shqetësimet e ngritura nga banorët. Më poshtë janë regjistruar premtimet e Z. Deçka lidhur me mandatin e tij katërvjeçar.

Interviste 16 Oct 2015

Tërmet Peçi: Vizioni im për Tepelenën

Gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet vendore të 21 Qershor 2015, BIRN Albania intervistoi kryetarin e zgjedhur të bashkisë Tepelenë lidhur me shqetësimet e ngritura nga banorët. Më poshtë janë regjistruar premtimet e Z. Peçi lidhur me mandatin e tij katërvjeçar.

Më shumë