Curriculum Vitae11 Oct 2015

Juliana Memaj, CV

Ky është kurikulumi jetësor i publikuar nga kryetarja e bashkisë Ura Vajgurore.

Autor: BIRN Tiranë
Printo

Emri                                                                                       JULIANA                                                                            

Atesia                                                                                     FlamurJuliana-Memaj

Mbiemri                                                                                 M E M A J     

Datelindja:                                                                            10.04.1978

Vendlindja                                                                              Berat

Nr . tel                                                                                    0695573617

Vendbanimi                                                                            Tirane

======================================================

ARSIMI I LARTE :

  1. Fakultei i Drejtesise, Universiteti Tirane ( me shkeputje nga puna viti akademik 1996-2000).
  1. Fakulteti Ekonomik, Universiteti Tirane, Dega Finance, (pa shkeputje nga puna sistemi i korespodences , diplomuar me 2010).

Studime Pasuniversitare ;

MBA ( Master ne Administrim Biznes ) , prane Fakultetit Ekonomik Universiteti Tirane ( aktualisht ).

PERVOJA NE PUNE:

A). Me kohe te plote

Dhjetor 2014 Qershor 2015: Keshilltare i  Ministrit te Shtetit per Marredheniet me Parlamentin.

Dhjetor 2009 Dhjetor 2014: Avokat i Shtetit per Ceshtje te Ministrise se Jashtme, dhe Ministrise se Financave, prane Avokatures se Shtetit, Ministria e Drejtesise , Tirane.

Gusht 2008 – Dhjetor 2009 AVOKAT,

Zyra e Avokatise: Juliana Memaj

Adresa: Rruga Pjeter Budi, Pallati i ri perballe Partise Agrare, Kati I, Tirane

Shtator 2007 – Gusht 2008 : Drejtore ne Drejtorine Juridike dhe Burimeve Njerezore , Bashkia Ure Vajgurore.

9.11. 2006 – Shtator 2007:   AVOKAT,Studio Ligjore“Viktor Ikonomi” Adresa: Rr” Luigj gurkuqi”, Pall “ Albsig, Kati I, Tirane“,

1.12. 2005 – 8.11. 2006 :   Juriste Prokurimesh , Drejtoria e Investim Prokurimeve prane Drejtorise se Pergjithshme te Postave, Tirane .

25.03.2005 – 1.12.2005 : Drejtoreshe e Drejtorise Juridike, prane Drejtorise se Pergjithshme te Postave, Tirane.

19.12.2004 – 25.03.2005- Keshilltar Juridik i Drejtorit te Pergjithshem te Postave, Tirane

09.09.2004 – 19.12.2004 – Inspektor per Ceshtjet e Administrates publike , ne njesine Antikorrupsion, prane Ministrit te Shtetit, Keshilli i Ministrave, Tirane.

10.08.2004 – 09.09.2004 – Juriste e Kabinetit prane Drejtorise se Pergjithshme te Postave , Tirane.

23.01.2001 – 09.08.2004 –:   Inspektor prane Zyres Juridike , Prefekti i Qarkut Berat

13.08. 2000 – 23.01.2001 – Juriste prane Bashkise Ure Vajgurore,

B). Specialist i Jashtem

Shtator 2008 – Dhjetor 2010 , Specialist prokurimesh prane Drejtorise se Bordit te Kullimit Berat.

Qershor 2007 – Dhjetor 2010: Keshilltar Ligjor i Kryetarit te Komunes Otllak, Qarku Berat.

Dhjetor 2007 e ne vazhdim: Konsulent Ligjor, Komuna Cukalat.

Dhjetor 2011 e ne vazhdim: Konsulent Ligjor,  Komuna Lumas

Janar 2005 e ne vazhdim Jurist i jashtem prane   Ujesjellesit sh.a Ure Vajguore.

Viti 2003 -2004 :   Keshilltar Ligjor i Drejtorise Rajonale te Ujrave Berat.

Viti 2002 :   Keshilltar Ligjor i Komandantit te Repartit Ushtarak 4030, Kucove.

Shtator 2007 -2009: Keshilltar Ligjor Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional nr. 4 Tirane.

C ) Pjesemarrje ne borde

Prill 2007 – Gusht 2008 :   Anetar i KRRT-se Bashkia Ure Vajgurore.

Prill 2007 – Dhjetor 2010   Anetar i KRRT-se Komuna Otllak.

Maj 2007 – Dhjetor 2010: Anetar i Bordit Drejtues Qendra Shendetesore   Ura Vajgurore, Berat.

Viti 2004- 2006 :   Anetar i inspektoratit te Ulet te Deklarimit te Pasurive Posta Shqiptare sh.a .

  1. KUALIFIKIME TE TJERA
  1. Kam marre Titullin “Avokat I shtetit”.
  1. Certifikate Pjesmarrje ne Procesin perzgjedhes dhe kurset e trajnimit per Avokatet e Shtetit ne periudhen Prill – Korrik 2010.
  1. Certifikate e ushtrimit te profesionit te avokatit leshuar me date 30.09.2006, License 3043.
  1. Certifikate nga Euralius ne lidhje me kontratat nderkombetare.29.06.2011.
  1. b) Njohuri Kompjuterike ( certificate dt 1.10.2002 )
  1. c) Gjuhet e huaja

Njohuri shume te mira te guhes angleze ( certificate ).

Njohuri fillestare te Gjuhes Italiane.

d)Pjesemarrje ne seminare trajnuese

Seminar Trajnues organizuar nga USAID – Ligji per Prokurimin Publik

Seminar trajnues Varshave , Poloni, “ Inernal Postal Market “ .

Seminar trajnues Paris France, organizuar nga Europian and international Postal Prospective Group, “ Coming East Going West , Postal Market 2020”.

Seminar trajnues organizuar nga MPVD, “ Per crregjistrimin e te vdekurve nga Regjistrat e Gjendjes Civile”

Seminar Trajnues organizuar nga Avokati i Popullit “ Kodi i Procedures Administrative ne RSh “

Seminar trajnues organizuar nga Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Socile “ Kodi i Punes ne RSH “.

Seminar trajnues organizuar nga MPVD “ Mbi sistemin e taksave vendore “…etj.