Curriculum Vitae15 Oct 2015

Selfo Kapllani, CV

Ky është kurikulumi jetësor i publikuar nga kryetari i bashkisë Kuçovë

Autor: BIRN Tiranë
Printo

Selfo Kapllani i martuar me dy fëmijë, ka lindur dhe është rritur në qytetin e Kuçovës.

Shkollen 8 vjecare dhe Teknikumin e Naftes i ka kryer në qytetin e Kuçovës, ndërsa studimet e larta i ka mbaruar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Gjeologji -Miniera. Është diplomuar ne vitin 1988, me titullin Ing. i shpimit të puseve për naftë e gaz.

Eksperienca në punë:

2015 – vazhdim Kryetar i Bashkisë Kuçovë

2010 – 2013 në Uzinën Mekanike të Naftës Kuçovë, si dhe anëtar i bordit drejtues të Kompanisë Armo sh.a Tiranë

2007-2010 Specialist në departamentin e shërbimeve në kompaninë Albpetrol sh.a Patos

2002-2007 Shef i departamentit teknik në kompaninë Servcom sh.a Fier

2000- 2002 Specialist në degën teknike të shpimit Kuçovë

​1997- 2000 Kryeinxhinier në ndërmarrjen e shpim – kërkimit Kuçovë

1994-1997 Ing. në ndërmarrjen e shpim – kërkimit Kuçovë

1988-1994 Ing. zone në ndërmarrjen e shpim – shfrytëzimit Patos