Profile7 Oct 2015

Anëtarët e Këshillit Bashkiak në Dropull

Lista emërore e anëtarëve të Këshillit Bashkiak në Dropull pas zgjedhjeve vendore të datës 21 Qershor 2015.

Autor: BIRN Dropull
Printo

Nr. Emri Mbiemri Gjinia Partia
1 GRIGOR TAVO M Lëvizja Socialiste për Integrim
2 IRINI ÇAMI F Lëvizja Socialiste për Integrim
3 JORGJI RUCI M Lëvizja Socialiste për Integrim
4 KRISTINA ANGJELI F Lëvizja Socialiste për Integrim
5 MAGDHALINI BUKA F Lëvizja Socialiste për Integrim
6 MARGARITA XHAMO F Lëvizja Socialiste për Integrim
7 MARGARITA GJIKA F Lëvizja Socialiste për Integrim
8 NIKOLLA SOTIRI M Lëvizja Socialiste për Integrim
9 SPIRO DHJAMANDI M Lëvizja Socialiste për Integrim
10 DHIMITRI KUREMENO* M Lëvizja Socialiste për Integrim
11 DHIMITRI KOÇA M Minoriteti Etnik Grek per te Ardhmen
12 DHIMITER MALUQI M Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriut
13 DONIKA KOCI F Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriut
14 KRISTAQ LENGO M Partia Bashkimi per te Drejtat e njeriut
15 SPIRO BARKA M Partia Demokracia Sociale
16 KOSTANDO KSERA F Partia Demokratike
17 PANAJOT MANDI M Partia Demokratike
18 PANDELI KUREMENO M Partia Demokratike
19 ALKETA BASHO F Partia Socialiste e Shqipërisë
20 MARIA ÇABELI F Partia Socialiste e Shqipërisë
21 PANAJOT LULO M Partia Socialiste e Shqipërisë

* Dhimitri Kuremeno ka zëvendësuar Thanasi Naka, i cili ka qenë pjesë e listës fillestare të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas zgjedhjeve vendore të datës 21 Qershor 2015. Kjo listë është përditësuar bazuar në listë-prezencën e anëtarëve të këshillit bashkiak në Janar 2016, të dërguar nga vetë këshilli bashkiak.